Vážení zákazníci, připravujeme pro vás NOVÝ E-SHOP - lepší než tento stávající :-)

Kategorie

Výrobci

Prohlášení o ochraně osobních dat

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu a pro poskytování obchodních sdělení o produktech a akcích internetového obchodu Stavebniceprochytredeti.cz. Zákazník má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Zákony a předpisy: zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 606 609 927

Kontakt na naši zákaznickou linku

Odběr novinek [Newsletter]